facebook   twitter  

   

бамбукови щори габрово

 

Модел Феба се управлява чрез корда, като при събиране на щората бамбука се надипля (като римска щора)

 

Ценова листа

Цветове

 

Ценова листа

*Определете цената, като засечете в таблицата с цените широчината и височината и според вида на плата. 
                                     
                      "Бамбукови щори" ФЕБА  
                      бамбук *          
                                     
                                     
                                     
                                     
височина   ←ширина (см) →   
(см)  40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200  
40↓ 36 37 40 42 43 45 47 48 51 54 57 62 66 70 74 78 83 40↓
50↓ 36 37 40 42 43 45 47 52 56 61 66 70 75 79 85 89 94 50↓
60↓ 36 37 40 42 43 47 53 58 63 68 74 79 84 89 95 100 106 60↓
70↓ 36 37 40 42 46 53 58 64 70 76 81 87 94 99 105 111 117 70↓
80↓ 36 37 40 45 52 57 64 70 77 84 89 96 102 109 116 121 128 80↓
90↓ 36 37 42 48 56 63 69 77 84 90 98 105 111 119 125 132 140 90↓
100↓ 36 37 45 53 61 68 75 79 90 98 106 113 121 128 135 143 151 100↓
110↓ 36 41 48 57 65 73 81 89 97 106 113 121 130 138 146 154 162 110↓
120↓ 36 43 52 61 69 78 87 96 105 112 121 130 139 147 156 165 174 120↓
130↓ 37 46 55 65 74 84 92 101 111 120 130 139 147 157 166 175 185 130↓
140↓ 40 50 58 68 78 88 98 108 118 128 138 147 157 166 176 186 196 140↓
150↓ 42 52 63 73 83 94 103 114 124 135 145 155 166 176 187 197 208 150↓
160↓ 44 55 66 77 88 98 109 120 131 142 153 164 175 186 197 208 219 160↓
170↓ 46 57 69 80 92 103 116 127 139 150 161 173 184 196 207 219 230 170↓
180↓ 48 61 73 85 97 109 121 133 145 157 169 182 194 208 218 230 242 180↓
190↓ 51 63 76 88 101 113 127 139 152 164 177 189 202 215 228 240 253 190↓
200↓ 53 66 79 92 106 119 132 145 158 172 185 198 211 224 238 251 264 200↓
210↓ 55 69 83 97 110 124 138 152 165 179 193 207 220 234 248 262 275 210↓
220↓ 57 72 86 100 114 129 143 157 172 187 201 216 230 244 259 273 287 220↓
230↓ 59 75 89 105 119 134 150 164 179 194 209 223 239 253 268 284 298 230↓
240↓ 62 77 92 109 124 140 155 171 186 201 217 232 248 263 278 294 309 240↓
250↓ 64 80 97 112 129 144 161 176 193 209 224 241 256 273 289 305 321 250↓
  цена в лева
                                     
                                     
                                     
            Феба Цветови комбинации (коефицент за умножение според бамбука)    
        група                                        Бамбук коеф.    
        1 - -      
        2 B2, B3, B8, B10, D3, D7, D9, D11 1,65      
        3 B1, B4, B5, B7, B9, B11, B12, B13, D1, D4, D6, D8 1,95      
        4 B6, D2, D5, 2,40      

 Коефицент за умножение от таблиците х 1.30 

минимална / максимална ширина (см) 35/200 см

минимална / максимална височина (см) 40/250 см

максимална площ (м2) 4,00 м2

бамбук J1, J3 и J4 немогат да изпълняват със система ФЕБА

Забележка:

Цените са крайни, цената за монтаж е 10 лева на щора в рамките на гр. Габрово.

 

Снимки  щори

 

Цветове

B /D / 

 бамбукови щори Габрово

   

We have 15 guests and no members online

© www.TEHTA.com 2008-2022

Нашият Офис